Iedereen UiT

Aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen

Samen met organisaties die zich richten tot specifieke kansengroepen maken we werk van oplossingen op maat.

  • Toegankelijk UiT
  • Stadspiraten
  • Interculturele acties en infoservices
    • Scan4Diversity
    • Andere participatieprojecten
  • UiTPAS

Toegankelijk UiT

vrijetijdsagenda’s met informatie over de toegankelijkheid voor mensen met een beperking

publiq werkt samen met het Agentschap INTER om de evenementen en activiteiten in de UiTdatabank te verrijken met informatie over de toegankelijkheid van of aanwezigheid van bijzondere voorzieningen voor mensen met een beperking. Ook wordt er in samenwerking met gespecialiseerde organisaties zoals G-sport Vlaanderen, S-sport//Recreas en Oranje vzw gewerkt om de informatie rond toegankelijke (sport)evenementen beter te verzamelen en te ontsluiten. Die informatie publiceert publiq niet alleen op UiTinVlaanderen.be, maar wordt ook aangeboden via agendawidgets die op sectorspecifieke websites geïntegreerd worden.

Stadspiraten

een project voor kinderen in kansarme wijken

Het project ‘Stadspiraten’ brengt musea en jeugdwerkingen samen om maatschappelijk kwetsbare kinderen kennis te laten maken met erfgoed in hun buurt. Deze drempelverlagende actie is gericht op stadskinderen die niet op vakantie kunnen gaan en niet vaak met cultuur in contact komen. In 2011 vond een pilootproject plaats in Gent, en de voorbije jaren werd de actie uitgebreid naar Antwerpen, Aalst, Oostende, Leuven, Brussel, Genk en Knokke-Heist. Honderden kinderen genieten zo elk jaar van een waardevol cultuuraanbod in hun eigen wijk, met een link naar de zomeractie van Vlieg.

Interculturele acties en infoservices

publiq nam een actieve rol op in de stuurgroep die de engagementsverklaring Interculturaliteit heeft uitgewerkt. Vanuit dit engagement wil publiq mensen uit etnisch-cultureel diverse gemeenschappen beter informeren over een superdivers lokaal vrijetijdsaanbod.

Scan4Diversity

We geven als agendapartner ondersteuning aan de campagne Scan4Diversity van FMDO (landelijke federatie voor mondiale verenigingen), die inspeelt op de vraag van zelforganisaties om een nieuw publiek te bereiken.

Andere participatieprojecten

We ondersteunen toeleidingsprojecten zoals o.m. Babbelonië, taalbubbels, Aalst Mixt,.. en de taalcursussen NT2. We rollen het project rond ‘taaliconen’ - gelanceerd in 2014 in samenwerking met de Huizen van het Nederlands - verder uit. En we onderzoeken de haalbaarheid van een pilootproject met wijkaffiches, wat moet leiden tot een betere dataverzameling van hyperlokaal divers aanbod en een grotere betrokkenheid bij de lokale bewoners.

UiTPAS

Met UiTPAS wil de Vlaamse overheid meer mensen stimuleren om deel te nemen aan het brede cultuur- en vrijetijdsaanbod. Een ambitieus en innovatief project met specifieke aandacht voor de drempels die mensen in armoede ondervinden.

 

Contactinformatie

Julie Meiresonne

Julie Meiresonne
Algemene Partnerships
julie@publiq.be
02/5510734


Nieuws over Iedereen UiT