Deeltijds Vast


Organisatie
Muziekschool De Pinte, vzw
Muziekschool De Pinte staat voor een toegankelijke muziekopleiding waar de noden en wensen van de leerling centraal staan, waarbij leerkrachten de kans krijgen om in een stressvrije omgeving aan de muzikale ontplooiing van de leerling te werken.
Functie
Leerkracht samenzang / samenspel
- maandag 16u30 - 18u30 en / of
- woensdag 13u - 15u

Leerkracht notenleer
- woensdag 13u - 17u

Vacature kan gedeeltelijk of volledig worden opgenomen. Aanvulling met met individuele lessen op basis van je hoofdinstrument kan ook.
Profiel
Je bent in het bezit van minimum een bachelor-diploma of gelijkwaardige ervaring.
Je kan jezelf of een groep begeleiden bij het zingen, bij voorkeur op piano.
Je hebt reeds ervaring met groepslessen geven, of hebt een vakdidactische opleiding gevolgd.
Je bent bereid om onze huidige lesmethodes over te nemen, en mee te werken aan een verdere uitwerking hiervan.
Je hebt ervaring met lesgeven aan deze specifieke leeftijdsgroepen.
Je bent in staat om, hetzij via openbaar vervoer, hetzij via eigen vervoer de lessen wekelijks te komen geven.
Je geeft prioriteit aan deze lesopdracht, en engageert je voor minstens 1 volledig schooljaar.
Je bent bereid om de lesmethoden van onze school te leren kennen, en je lessen binnen dit kader te organiseren
Je bent bereid om voorbereidende taken te vervullen die horen bij je lesopdracht
Aanbod
Een flexibele werkomgeving waar ruimte is voor eigen input.
Een stressvrije werkomgeving voor zowel leerling als leerkracht.
Een groep met enthousiaste leerlingen.
Een gerieflijk lokaal waar alle lesmateriaal aanwezig is (instrumenten, didactisch materiaal, piano, smartboard, whiteboard...)
Een betaling van €18 per uur groepsles.
Solliciteren
Contactpersoon: Koen Caspeele
Reageren voor: 31/10/2019

mail naar info@muziekschooldepinte.be. Graag ook een CV en eventuele motivatiebrief bijsluiten