Deeltijds Vrijwilligerswerk


Organisatie
hetpaleis
hetpaleis is een Stichting van Openbaar Nut met als doel kwaliteitsvolle artistieke podiumkunstenprojecten te realiseren, te stimuleren en te presenteren. Daarnaast wil de stichting een verhoogde culturele competentie en participatie bevorderen.
De doelgroep zijn kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar, hun (groot)ouders, begeleiders en leerkrachten en cultuurparticipanten in het algemeen.
Functie
In het kader van het decreet deugdelijk bestuur bestaat de Raad van Bestuur uit zeven bestuurders aangesteld door de stad Antwerpen, vier bestuurders aangesteld door de Vlaamse overheid en vier onafhankelijke bestuurders.
In mei 2019 stelde de stad Antwerpen haar bestuurders aan. De Raad van Bestuur doet nu een oproep naar kandidaat onafhankelijke bestuurders.
De Raad van Bestuur heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de vereniging en op de realisatie van de doelstellingen van de stichting.
De Raad van Bestuur komt viermaal per jaar samen. Leden van de Raad van Bestuur worden niet vergoed. De onafhankelijke bestuurders hebben een raadgevende stem en worden aangesteld voor een periode van maximum zes jaar.
Profiel
. geen politiek mandaat uitoefenen, geen bloed- of aanverwant tot in de 2de graad zijn van personeelsleden van hetpaleis.
. competentie om langetermijndoelstellingen uit te zetten in het belang van de kunsten kennis/interesse voor het Vlaamse en Internationale kunstenveld.
. juridische, financieel-zakelijke, artistieke of andere specifieke competenties die in onderlinge complementariteit en diversiteit een meerwaarde kunnen betekenen voor de organisatie.
. in staat om de organisatie op een juiste wijze te bevragen en uit te dagen.
Aanbod
Solliciteren
Contactpersoon: els.debodt@hetpaleis.be
Reageren voor: 01/11/2019

U verstuurt uw kandidatuur met een beknopt cv voor 1 november naar info@hetpaleis.be tav Hanneleen Broeckx, voorzitter van de Raad van Bestuur van hetpaleis. Op de Raad van Bestuur van 10 december worden uit de kandidaten vier onafhankelijke bestuurders voorgesteld. Meer info: els.debodt@hetpaleis.be