Voltijds Vast


Organisatie
Erfgoedcel Kusterfgoed
Kusterfgoed is de cultureel-erfgoedcel voor Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge. De erfgoedcel heeft als opdracht het roerend en immaterieel erfgoed van de vier partnergemeenten in kaart te brengen, te helpen bewaren en bekend te maken bij het publiek. Hiervoor wordt intens samengewerkt met lokale en bovenlokale erfgoedpartners, zowel professionele actoren als vrijwilligers.
Functie
Als deskundige sta je in voor het opzetten, opvolgen en uitvoeren van diverse projecten binnen de erfgoedcel. Onder leiding van de coördinator ben je verantwoordelijk voor de projecten met een digitale insteek. Zo sta je in voor de werking rond Beeldbank Kusterfgoed, registratietrajecten in samenwerking met vrijwilligers en de digitale communicatie.

Je kerntaken:
Algemene adviserende en beleidsondersteunende taken
•Je volgt en rapporteert tendensen, ontwikkelingen en evoluties in het vakdomein.
•Je bereidt dossiers voor de raad van bestuur en de adviesgroep voor en staat in voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Registratietrajecten en algemene uitvoerende taken (20%)
•Je zet lokale registratietrajecten (met bijzondere aandacht voor religieus erfgoed) op in samenwerking met vrijwilligers en de lokale en bovenlokale erfgoedactoren.
•Je neemt actief deel aan de dagelijkse werking van de erfgoedcel.
•Je werkt mee aan het opstellen van jaarverslagen, beleidsplannen en actieplannen
•Je voert opdrachten uit die bepaald zijn in het convenant en het beleidsplan/actieplan.
•Je volgt enkele administratieve taken op zoals de opvolging van de uitleendienst.

Communicatieve taken (30%)
•Je overlegt regelmatig met de coördinator, de raad van bestuur, de stuurgroep, de partnergemeenten, de professionele partners en de erfgoedactoren actief in de regio.
•Je bouwt externe contacten uit relevant voor de werking van de erfgoedcel.
•Je bouwt mee aan een sterke communicatie door de uitwerking en opvolging van een communicatie- en marketingplan op maat van de erfgoedcel en haar projecten.
•Je vult de digitale communicatie van de erfgoedcel op een eigentijdse en vernieuwende manier in (nieuwsbrieven, website, sociale media, digitale acties,…).

Taken m.b.t. Beeldbank Kusterfgoed (50%)
•Je bent het aanspreekpunt voor de gemeenten, de erfgoedspelers en de vrijwilligers i.v.m. de inhoudelijke werking van de beeldbank.
•Je staat in voor de verdere ontwikkeling van de beeldbank binnen het beschikbare budget. Je doet dit in functie van de bestaande noden en met aandacht voor nieuwe tendensen en ontwikkelingen omtrent de zorg voor en ontsluiting van cultureel op lokaal, provinciaal, Vlaams en internationaal niveau.
•Je ondersteunt en begeleidt de medewerkers van de partnergemeenten bij het gebruik van de beeldbank en bij de digitalisering, registratie en ontsluiting van hun erfgoedcollecties.
•Je bouwt de opgestarte vrijwilligerswerking rond de beeldbank verder uit.
>> Je begeleidt de vrijwilligers bij het opsporen, digitaliseren en registreren van erfgoedcollecties.
>> Je voorziet opleidingen op basis van de bestaande noden (bv. gebruik van computer, scannen, registratie) in samenwerking met relevante partners.
>> Je organiseert minstens één keer per jaar een groepsbevorderende activiteit voor de vrijwilligers.
•In het kader van projecten digitaliseer en registreer je ook zelf collecties.
•In samenwerking met de medewerkers van de erfgoedcel bedenk je initiatieven om de beeldbank bekend te maken bij een breed publiek.
•Je organiseert op geregelde tijdstippen ‘beeldbankwerkgroepen’ met de partnergemeenten.
•In samenwerking met de medewerkers van de erfgoedcel werk je voorbeeldprojecten uit in functie van het ontsluiten van cultureel erfgoed.


Profiel
Algemene vereisten
• Je kan een recent bewijs van goed zedelijk gedrag voorleggen.
• Je beschikt over burgerlijke en politieke rechten.
• Je bent lichamelijk geschikt.
• Je slaagt in de selectieproeven.

Specifieke vereisten
• Je bent minstens in het bezit van een bachelorsdiploma.
• Je hebt een rijbewijs B.
• Je bent bereid om sporadisch ’s avond of in het weekend te werken.

Ervaring
•Relevante ervaring is een pluspunt maar niet noodzakelijk.
•Je hebt een brede en aantoonbare interesse voor de erfgoedsector.

Kennis
•Je hebt kennis van of voeling met de erfgoedsector en de erfgoedregio.
•Je hebt kennis van courante Office-programma’s en internettoepassingen.
•Kennis van wetgeving betreffende de taakinhoud (de auteurswet, de wet op privacy, …) is een pluspunt.

Raadpleeg daarnaast de persoonsgebonden competenties op www.kusterfgoed.be
Aanbod
•Een contractuele betrekking voor onbepaalde duur.
•Verloning vergelijkbaar met gemeentelijke barema’s voor graad B (barema B1-B2).
•Nuttige anciënniteit (maximum 2 jaar) kan worden opgenomen in de verloning.
•Mogelijkheid tot het volgen van opleiding en vorming.
•Extralegale voordelen (maaltijdcheques van 5€ per werkdag, hospitalisatieverzekering, vergoeding woon-werkverkeer (fietsvergoeding en/of openbaar vervoer))
Solliciteren
Contactpersoon: Hannelore Neyt
Reageren voor: 20/10/2019

Heb je interesse om bij de erfgoedcel aan de slag te gaan? Bezorg dan digitaal je gemotiveerde kandidatuur met cv en de nodige bewijsstukken, waarmee je aantoont dat je voldoet aan bovenstaande voorwaarden, ten laatste op zondag 20 oktober 2019 via hannelore.neyt@kusterfgoed.be (ontvangstdatum e-mailbericht geldt als bewijs). Bijkomende informatie met een volledig competentieprofiel is terug te vinden op de website www.kusterfgoed.be. Indien je vragen hebt over deze vacature: contacteer Hannelore Neyt via 059 27 07 71 of hannelore.neyt@kusterfgoed.be