Voltijds Vast


Organisatie
De Ambrassade
De Ambrassade zoekt een nieuwe coördinator van de Vlaamse Jeugdraad , voltijds onbepaalde duur contract. De Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle beleidsdomeinen mbt kinderen, jongeren en hun organisaties.
De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. We versterken de positie van kinderen en jongeren in de samenleving. De Ambrassade ondersteunt de Vlaamse Jeugdraad, het jeugdwerk en het jongereninformatiemerk WAT WAT.
Je kan enkel solliciteren door je ingevuld sollicitatieformulier voor woensdag 27 november, 10u te bezorgen aan eva.vereecke@ambrassade.be.
Functie
JOUW AMBITIE

Als coördinator van de Vlaamse Jeugdraad werk je elke dag mee aan het waarmaken van de missies van de Vlaamse Jeugdraad én De Ambrassade. Je strijdt voor een samenleving waarin kinderen en jongeren zich ten volle ontplooien en hun leven zelf in handen kunnen nemen.

Je bent een schakelfiguur, die de verbinding legt tussen jonge vrijwilligers, jeugdwerkers en personeel, tussen De Ambrassade en de Vlaamse Jeugdraad, tussen jeugdig enthousiasme en professioneel impact realiseren. Je ondersteunt en coacht de beleidsmedewerkers zodat zij complexe beleidsdossiers vlot op maat vertalen van verschillende doelgroepen (vrijwilligers, beleidsmakers, jeugdwerkers, politici,…).

Je zet elke dag de Vlaamse Jeugdraad op de kaart als de luis in de pels van de Vlaamse regering: je zet de strategische lijnen uit, je onderhandelt met politici en beleidsmakers, je behartigt de belangen van kinderen, jongeren en het jeugdwerk op vertegenwoordigingen, je ondersteunt de medewerkers die de Vlaamse Jeugdraad begeleiden bij de totstandkoming van adviezen en standpunten.

Je bent samen met 2 coördinatoren en de directeur het Leidinggevende Team van De Ambrassade. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de personeelsploeg van 30 medewerkers. Jij bent coördinator van Team Vlaamse Jeugdraad (7 medewerkers) en ondersteunt hen vanuit een sterke inhoudelijke betrokkenheid.

JOUW MISSIE IN ONZE ORGANISATIE

Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle werking van de Vlaamse Jeugdraad

• Je bewaakt de missie, visie en doelstellingen van de Vlaamse Jeugdraad.
• Je zet de strategische lijnen en toekomstvisie uit van de Vlaamse Jeugdraad.
• Je motiveert, activeert en ondersteunt de vrijwilligers en jeugdwerkers van de Vlaamse Jeugdraad.
• Je ondersteunt de voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad.
• Je coördineert de externe communicatie en profilering van de Vlaamse Jeugdraad.
• Je coördineert de adviesprocessen van de Vlaamse Jeugdraad.
• Je coördineert de kwaliteitskaders van de Vlaamse Jeugdraad.

Je bent coördinator jeugd(werk)beleid en vertegenwoordigingen

• Je coördineert op strategisch niveau het beleid- en lobbywerk van de Vlaamse Jeugdraad.
• Je vertegenwoordigt de Vlaamse Jeugdraad op relevante fora en coördineert het vertegenwoordigingsbeleid van de Vlaamse Jeugdraad.
• Je werkt actief samen met kabinetten en ministers om sterker beleid voor kinderen, jongeren en het jeugdwerk waar te maken.
• Je bent belangenbehartiger van de jeugdwerksector op verschillende platforms.
• Je ondersteunt de beleidsmedewerkers in hun lobby- en vertegenwoordigingsopdrachten.

Je bent coördinator van het Team Vlaamse Jeugdraad

• Je coördineert de jeugdraadondersteuning binnen De Ambrassade.
• Je coacht, motiveert en begeleidt de medewerkers van team jeugdraad binnen De Ambrassade.
• Je weet hierbij een goed evenwicht te vinden tussen vertrouwen en verantwoordelijkheid geven en gerichte aansturing bieden. Je bent een sterke teamleider en dynamische coach, die een veilig aanspreekpunt biedt, medewerkers inspireert en activeert en op een constructieve manier samenwerking mogelijk maakt.
• Je maakt als lid van het Leidinggevend Team van De Ambrassade mee de missie van De Ambrassade waar en vormt de link tussen de Vlaamse Jeugdraad en De Ambrassade.

Profiel
WE ZOEKEN IEMAND DIE...

• Elke dag wil strijden voor kinderen, jongeren en hun organisaties.
• Zich sterk verbonden voelt met de missie en de dromen van de Vlaamse Jeugdraad en De Ambrassade.
• Bij voorkeur relevante coördinerende ervaring heeft in het jeugdwerk en/of belendende sectoren.
• Bij voorkeur ervaring heeft met het ondersteunen en coachen van medewerkers.
• Het enthousiasme en de flexibiliteit van een vrijwilligersploeg kan combineren met coördinatie van inhoudelijke, beleidsmatige processen.
• Gelooft in het belang van participatie van kinderen en jongeren in de samenleving en dat ook vurig kan uitdragen.
• Sterk is in het ontwikkelen van visie en het uittekenen van strategische lijnen.
• Een sterke visie heeft op het Vlaams en internationaal jeugd(werk)beleid.
• Sterk is in het motiveren, activeren en inspireren van medewerkers.
• Beschikt over grote daadkracht en zin voor initiatief.
• Flexibel is en een groot inlevingsvermogen heeft.
• Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
• Zich wil engageren voor minstens 4 jaar.
• Bereid is tot sporadisch avond- en weekendwerk.
Aanbod
WIJ BIEDEN...

• Een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel ruimte voor initiatief.
• Tewerkstelling binnen een jong en gedreven team van 30 medewerkers.
• Een dynamische organisatie met oog voor innovatie, die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft en professionele ontwikkelingskansen biedt.
• Een aantrekkelijk salaris (barema L1 van PC 329; minimaal 2930,60 euro bruto per maand, te verhogen met relevante ervaring). Max. 10 jaar anciënniteit wordt in rekening gebracht.
• Terugbetaling algemene onkosten en GSM-vergoeding.
• Een fietsvergoeding en een volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer via openbaar vervoer.
• Er worden veel inspanningen geleverd om de combinatie werk-privé zo vlot mogelijk te laten verlopen: aantrekkelijke vakantieregeling (25 vakantiedagen bij voltijds werken), glijdende werktijden, flexibele recuperatie van overuren, mogelijkheid tot thuiswerk, …
• Een unieke werkplaats in hartje Brussel, vlakbij station Brussel Centraal.
• De Ambrassade wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.
Solliciteren
Contactpersoon: Eva Vereecke
Reageren voor: 27/11/2019

INTERESSE? Solliciteren kan enkel door het volledig invullen van het bijgevoegde sollicitatieformulier. Je kunt het formulier hieronder downloaden. • Bijkomende informatie: Eva Vereecke 0484/434.303 of eva.vereecke@ambrassade.be. • Bezorg het ingevulde sollicitatieformulier ten laatste op woensdag 27 november, 10u, te bezorgen aan eva.vereecke@ambrassade.be. • Na selectie op basis van het sollicitatieformulier volgt een gesprek waarin gepeild wordt naar de motivatie, competenties, kennis en ervaringen van de kandidaten in functie van het voorgestelde takenpakket. • Je ontvangt ter voorbereiding van dat gesprek nog een schriftelijke opdracht, die je moet presenteren op het gesprek. • Het selectiegesprek vindt plaats op dinsdag 4 december tussen 16u30 en 21u. Hou dat moment alvast vrij. • Indien u na het selectiegesprek weerhouden wordt, volgt er nog een assessment door een extern bureau in de week van 10 december. • De Ambrassade wenst een snelle indiensttreding.