Deeltijds Vast


Organisatie
Arktos vzw
Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar, voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt. Toch zien we een kracht in elk van hen. Door hen met zichzelf en hun omgeving te verbinden willen we hen versterken in hun talenten en vaardigheden, in alle mogelijke levensdomeinen. Daarnaast ondersteunen we ouders, scholen, partners en overheden bij het omkaderen van deze kinderen en jongeren. Ook in het beleid laten we ons kritisch optimisme horen waar nodig of gewenst.
Want het kan wél.
Functie
• Je staat in voor de voorbereiding, planning, uitvoering, ontwikkeling en evaluatie van één Arktos project in de vrije tijd. Dit met de focus op vindplaatsgericht werken en het verbinden van vrije tijd met de schoolomgeving. Specifiek voor de leeftijdscategorie lagere schoolleeftijd.
• Je versterkt kinderen individueel en in groep en begeleidt hen in hun zoektocht naar een zelfgekozen plek in de samenleving (vormen). Je versterkt ook ouders, scholen, partners en overheden die net als wij met en voor kinderen werken, door hen op maat van elke situatie bij te staan (ondersteunen). Tot slot versterk je de samenleving door kinderen en jongeren een stem te geven en door vanuit onze ervaring het beleid mee vorm te geven (signaleren).
• Je werkt projectmatig en op een ervaringsgerichte manier.
• Je volgt je projecten administratief op (rapportering en registratie).
• Je werkt nauw samen met collega’s, vrijwilligers, ouders, partners en opdrachtgevers. Je bouwt een netwerk uit en onderhoudt dit.
• Je neemt deel aan vergaderingen en werkgroepen op het niveau van het project, het team, de regio en de organisatie.
• Je rapporteert aan de directeur en coördinator van je regio en werkt nauw samen met de collega’s uit jouw en andere regio’s.
Profiel
• Je bent gepassioneerd door onze werking en doelgroep.
• Je kan je vinden in onze missie (kern, tools en DNA).
• Je kan je inleven in de leefwereld van onze doelgroepen.
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
• Je werkt planmatig, oplossingsgericht en resultaatgericht.
• Je functioneert actief in team.
• Je bent creatief en vindingrijk.
• Je speelt flexibel in op nieuwe uitdagingen en mogelijkheden.
• Je voelt je thuis in een breder samenwerkingsverband met diverse partners.
• Je woont in regio midden-zuid West-Vlaanderen of wil je daar vestigen.
• Je bent bereid je te verplaatsen binnen je regio.

Aanbod
• een gevarieerde job in een dynamische en uitdagende werkomgeving;
• een contract van bepaalde duur (tot en met eind juni met kans op verlenging) voor een halftijdse tewerkstelling;
• een rijke leeromgeving met veel kans tot eigen initiatief en verantwoordelijkheid;
• ruime professionele en persoonlijke ontwikkelingskansen;
• een enthousiast en professioneel team;
• verloning Paritair Comité 329.01, barema B1c inclusief 13de maand;
• standplaats regio midden-zuid West-Vlaanderen;
• startdatum: zo snel als mogelijk
Solliciteren
Contactpersoon: Anke Vannieuwenhuyse
Reageren voor: 09/12/2019

• Solliciteren kan je tot en met 9 december 2019 via het sollicitatieformulier op https://arktos.be/nl/solliciteren/vormingswerkerwestvlaanderen50. • De procedure bestaat uit een of meerdere gesprekrondes. o De eerste gespreksronde gaat door op 12 december 2019 om 13 uur (Duin en Zee, Fortstraat 128 bus 4, 8400 Oostende). o De tweede gespreksronde gaat door op 16 december 2019 om 13:00 uur (Duin en Zee, Fortstraat 128 bus 4, 8400 Oostende).