Voltijds Vast


Organisatie
deMens.nu
deMens.nu is de vrijzinnig humanistische koepelorganisatie met 32 huizenvandeMens en 35 lidverenigingen, allen met een specifieke werking. Vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing gericht op vrijdenken, zingeving en menswaardigheid. De rechten van de mens zijn ons referentiekader. Het geloof in de mens staat centraal.

Sinds enkele jaren zijn jongeren een belangrijke doelgroep binnen het beleid van deMens.nu. We zetten in op onze vrijzinnige humanistische waarden zoals kritisch denken, anti-dogmatisme, mensenrechten, zelfbeschikkingsrecht, vrijheid … te vertalen naar de doelgroep jongeren.
Functie
Als vrijzinnig humanistisch jongerenconsulent is je takenpakket divers, vernieuwend en uitdagend. Er valt veel te ondernemen op het vlak van jongeren, maar het is belangrijk om prioriteiten te stellen. We zoeken iemand die projectmatig met jongeren kan werken, iemand die hun leefwereld begrijpt en vernieuwende projecten kan opstarten en uitwerken.

Je takenpakket bestaat uit de opvolging van één of meerdere verantwoordelijkheden in de kerntaak van specialisme (bijvoorbeeld: Gemeenschapsvorming of PR + Representatie of Info & Educatie of Vrijwilligers of Onthaal, Logistiek en Administratie, Gesprekken of Plechtigheden). Je zal verantwoordelijk zijn voor de creatie van een nieuw aanbod voor de doelgroep jongeren in de opgenomen kerntaak!

Vervolgens ben je verantwoordelijk voor de opstart van een jongerenwerking in je werkingsgebied. Je rol zal bestaan uit jonge vrijwilligers enthousiasmeren voor de aanstaande projecten of nog liever samen met hen nieuwe projecten uitbouwen.

Je staat er zeker niet alleen voor! Binnen onze organisatie maak je deel uit van het jongerenteam. Ieder teamlid is verantwoordelijk voor zijn/haar specialisme in de kerntaak, maar we bouwen samen aan een organisatiebrede jongerenwerking. Je zal niet alleen samenwerken met het jongerenteam, maar ook met lokale medewerkers.

Daarnaast word je gecoacht door de federale jongerencoördinator. Er is voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei.

Concreet:
- Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van een jongerenwerking.
- Je bent de jongerenambassadeur en bouwt een netwerk uit met relevante jongerenorganisaties uit de buurt.
- Je bent de frisse wind in onze kerntaken!
Profiel
Levensvisie/waarden
- Wij zien al onze collega’s als ambassadeurs van onze waarden. Daarom verwachten we van jou een duidelijk geprofileerde vrijzinnig humanistische visie en houding.

Cognitieve en technische vaardigheden:
- Je beschikt over voldoende expertise rond de doelgroep jongeren en bent leergierig.
- Je hebt voldoende affiniteit met de digitale wereld van jongeren waaronder sociale media.
- Je kent de georganiseerde vrijzinnigheid goed of bent bereid om die te leren kennen.

Voorkomen/taalgebruik
- Je hebt een verzorgd uiterlijk.
- Je hanteert zowel mondeling als schriftelijk duidelijke, correcte taal.

Jongerenprofiel
- Je kan je inleven in de wereld van de doelgroep.
- Jongeren komen voor jou op de eerste plaats.
- Je weet op welke manier je jongeren kan coachen en versterken.
- Vernieuwing schrikt je niet af.
- Je hebt ervaring met jonge vrijwilligers en weet op welke manier je jonge vrijwilligers kan inschakelen.

Specialisatie in één of meerdere van volgende domeinen is een troef:
• Gemeenschapsvorming
- Je kan goed met groepen werken.
- Je weet welke context nodig is om jongeren samen te brengen.
- Je kan vrijwilligers ondersteunen in het organiseren van hun jongerenactiviteiten.
- Je weet op welke manier je welke lidverenigingen of andere partners kan betrekken.

• PR + Representatie
- Communicatie is je sterkste troef, zowel schriftelijk als mondeling.
- Je weet op welke kanalen jongeren actief zijn en weet hen te bereiken.
- Je weet hoe je een intern jongerencommunicatienetwerk kan uitbouwen.
- Je weet welke de grote spelers zijn op vlak van jongerencommunicatie en zet hen in waar nodig.

• Info & Educatie
- Je weet hoe je vrijzinnig humanisme op een educatieve manier moet vertalen naar de leefwereld van jongeren.
- Je bent sterk in het geven van interactieve vormingen en workshops.
- Je kan vormingen maken en vrijwilligers opleiden om deze vormingen te geven.
- Je weet hoe je leerkrachten en scholen kan bereiken.

• Vrijwilligers
- Je bent sterk in jongeren engageren voor projecten.
- Je bent niet bang om jongeren verantwoordelijkheid te geven.
- Je bezit kennis over participatie en vertaalt deze naar de kerntaken.
- Vrijwilligersbeleid vertalen naar de praktijk schrikt je niet af.

• Onthaal, Logistiek en Administratie
- Je hebt voeling met ruimte en weet hoe deze te pimpen in jongerenstijl.
- Je hebt know how over hoe je een huisvandeMens jongerenproof kan maken.
- Je bouwt mee aan een jongerenvriendelijk onthaal in een huisvandeMens.
- Je hebt inzicht in het creëren van een omgeving waarin jongeren zich thuis voelen.

• Gesprekken
- Je bent goed in één op één coaching, maar kan ook een groepsgesprek leiden.
- Zorgthema’s zitten je als gegoten.
- Je hebt inzicht in het jeugdwelzijnswerk.
- Zingeving vertalen naar jongeren is je sterkste troef.

• Plechtigheden
- Je bent geïnteresseerd in rituelen.
- Evenementen/samenkomsten organiseren in functie van een ritueel schrikt je niet af.
- Je spreekt graag voor een publiek en bent communicatief sterk.
- Zingeving vertalen naar jongeren is je sterkste troef.
Aanbod
Bezoldiging
Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent, met een bachelor- of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal adjunct-moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 september 2019 bedraagt € 2.219,08 (index 1,7069).

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent met een master- of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 september 2019 bedraagt € 2.916,00 (index 1,7069).

Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

Hospitalisatieverzekering
Bij positieve evaluatie, zoals bedoeld in punt 7, krijgt de werknemer een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. In voorkomend geval kan de werknemer de verzekering mits betaling uitbreiden tot zijn/haar gezinsleden.

Woon-werkverkeer
De vrijzinnig humanistisch consulent die van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruik maakt om de verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.
De vrijzinnig humanistisch consulent die steeds gebruik maakt van de fiets om een verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, of zich te voet begeeft van zijn verblijfplaats naar de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever een tegemoetkoming.

Opleidingsmogelijkheden
De vrijzinnig humanistisch consulent wordt geacht zich permanent bij te scholen in de specifieke materies die tot zijn takenpakket behoren. Een bijscholingsplan wordt opgesteld. De werkgever verschaft hiertoe de nodige faciliteiten en ondersteuning.
Solliciteren
Contactpersoon: vacatures@demens.nu
Reageren voor: 01/11/2019

Solliciteren via de website: https://demens.nu/jobs/vacature-vrijzinnig-humanistisch-consulent-jongeren-provincie-west-vlaanderen/